علیرضا آقائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱

پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷

برگزیده نمونه کشوری (آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) در گروه فنی مهندسی در مقطع دکترا در سال ۱۳۹۶

برنده جوایز مختلف  بنیاد ملی نخبگان

 

 

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

محاسبات عددی پیشرفته

CFD

انرژی های تجدیدپذیر

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه ترمودینامیک

 

 

 

برگزاری کارگاه‌های تخصصی در صنایع (پتروشیمی و ...)

همکاری با نشریات مختلف داخلی (نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت و ...) و خارجی

همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)

راهنمایی و مشاوره فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داشجویان فعال در  انجمن‌های فرهنگی- علمی و مهندسی مکانیک

همکاری در تشکیل و فعالیت در حلقه فرهنگی- علمی حرارت و سیالات

سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

HVAC

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

انرژی های تجدیدپذیر