علیرضا آقائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه کاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷

برگزیده نمونه کشوری (آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) در گروه فنی مهندسی در مقطع دکترا در سال ۱۳۹۶

برنده جوایز بنیاد ملی نخبگان

پژوهشگر برتر در دوره دکترا

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

محاسبات عددی پیشرفته

CFD

انرژی های تجدیدپذیر

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه ترمودینامیک

 

 

 

برگزاری کارگاه‌های تخصصی در صنایع (پتروشیمی و ...)

همکاری با نشریات مختلف داخلی و خارجی

سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

HVAC

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

ساعات حضور