علیرضا آقائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی  در سال 1402

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱

پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷

برگزیده نمونه کشوری (آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) در گروه فنی مهندسی در مقطع دکترا در سال ۱۳۹۶

برنده جوایز مختلف  بنیاد ملی نخبگان

 

 

 

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

محاسبات عددی پیشرفته

CFD

انرژی های تجدیدپذیر

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه ترمودینامیک

 

 

 

برگزاری کارگاه‌های تخصصی در صنایع (پتروشیمی و ...)

همکاری با نشریات مختلف داخلی (نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت و ...) و خارجی

همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)

راهنمایی و مشاوره فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داشجویان فعال در  انجمن‌های فرهنگی- علمی و مهندسی مکانیک

همکاری در تشکیل و فعالیت در حلقه فرهنگی- علمی حرارت و سیالات

سیالات

انتقال حرارت

ترمودینامیک

HVAC

محاسبات عددی

دینامیک سیالات محاسباتی

انرژی های تجدیدپذیر

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -