علی قربان پور آرانی

پروفسور علی قربانپور آرانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک جامداتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی مکانیک در طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
دکتری۱۳۸۰مهندسی مکانیک در طراحی جامداتدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۳
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵
 • استاد راهنمای پایان نامه (کاشناسی ارشد) برتر حوزه تخصصی آکوستیک ارتعاشات، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، آذرماه ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
 • داور برجسته سال ۲۰۱۶ مجله Smart Materials and Structures.
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷
 • پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۷. ستاد پژوهش و فناوری استان اصفهان.
 • یک درصد برتر پژوهشگران جهان. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. سال ۱۳۹۷
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۸
 • یک درصد برتر پژوهشگران جهان. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. سال ۱۳۹۸

ارتعاشات

کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

انتشار موج و ضربه

سازه های ساندویچی و هوشمند

انرژی و پایداری سیستم ها

الاستیسیته و ترموالاستیسیته خطی و غیرخطی

 

برنامه کاری هفتگی

ساعات حضور جناب آقای دکتر علی قربانپور (سال تحصیلی 1401 نیمسال تحصیلی 2 )

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 پژوهش و مطالعه 

 امور دانشکده 

 نماز و ناهار 

 مراجعه دانشجویی با وقت قبلی 

 آز مقاومت مصالح(1.00),گروه 1, () شروع زوج

 

یک شنبه

 پایداری سیستم‌های مکانیکی(3.00),گروه 1, () شروع زوج

پایدارى سیستم‌هاى مکانیکى(3.00),گروه 1, () شروع زوج

 امور دانشکده 

 نماز و ناهار 

 ترمو الاستیسیته(3.00),گروه 1, () شروع زوج

ترمو الاستیسیته(3.00),گروه 1, () شروع زوج

 مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند(3.00),گروه 1, () شروع زوج

مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند(3.00),گروه 1, () شروع زوج

 

دوشنبه

 پایداری سیستم‌های مکانیکی(3.00),گروه 1, () شروع فرد

پایدارى سیستم‌هاى مکانیکى(3.00),گروه 1, () شروع فرد

 جلسه گروه  ( الی ۱۱ )

 نماز و ناهار 

 شورای دانشگاه 

 مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند(3.00),گروه 1, () شروع فرد

مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند(3.00),گروه 1, () شروع فرد

 ترمو الاستیسیته(3.00),گروه 1, () شروع فرد

ترمو الاستیسیته(3.00),گروه 1, () شروع فرد

سه شنبه

 پژوهش و مطالعه 

 امور دانشکده 

 نماز و ناهار 

 مراجعه دانشجویی با وقت قبلی 

 آز مقاومت مصالح(1.00),گروه 3, () شروع زوج

 

چهارشنبه

 راهنمایی و مشاوره دانشجو 

 امور دانشکده 

 نماز و ناهار 

 راهنمایی و مشاوره دانشجو 

 

 

پنج شنبه