علی قربان پور آرانی

پروفسور علی قربانپور آرانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مکانیک جامداتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی مکانیک در طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
دکتری۱۳۸۰مهندسی مکانیک در طراحی جامداتدانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۳
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵
 • استاد راهنمای پایان نامه (کاشناسی ارشد) برتر حوزه تخصصی آکوستیک ارتعاشات، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، آذرماه ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
 • داور برجسته سال ۲۰۱۶ مجله Smart Materials and Structures.
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۷
 • پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۷. ستاد پژوهش و فناوری استان اصفهان.
 • یک درصد برتر پژوهشگران جهان. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. سال ۱۳۹۷
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۸
 • یک درصد برتر پژوهشگران جهان. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. سال ۱۳۹۸

ارتعاشات

کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

انتشار موج و ضربه

سازه های ساندویچی و هوشمند

انرژی و پایداری سیستم ها

الاستیسیته و ترموالاستیسیته خطی و غیرخطی

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
امور اجرایی
پژوهش و مطالعه
مکانیک ضربه‌اى 1 ۱۰-۹
مکانیک ضربه‌ای 1 ۱۰-۹
پژوهش و مطالعه ۹-۸
پژوهش و مطالعه
امور اجرایی
-
۱۰-۱۲
شورای گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای دانشکده/پژوهشکده
راهنمایی و مشاوره دانشجو
امور اجرایی
-
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
پایدارى سیستم‌هاى مکانیکى
پایداری سیستم‌های مکانیکی
شورای دانشگاه
امور اجرایی
امور اجرایی
-
۱۶-۱۸
آز مقاومت مصالح
مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند
مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند
مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند
مکانیک سازه‌های پیشرفته هوشمند
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۸-۲۰ -
مکانیک ضربه‌اى 1
مکانیک ضربه‌ای 1
پایدارى سیستم‌هاى مکانیکى
پایداری سیستم‌های مکانیکی
امور اجرایی
- -