مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱آنالیز دینامیکی صفحات ساندویچی دارای هسته ی الکترورئولوژیکال با استفاده از روش المان محدودعلی قربانپور,محسن ایرانی رهقی,فرید سلطانی مطلق,مجید پاکیزهThe 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering ISME 20172017-5-2
۲تحلیل المان محدود میله تحت بارگذاری محوری به روش المان محدود موجک-پایهعلی قربانپور,محمدعلی پراکنده,فرزاد پورفخاران,محمد عارفی25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران2017-5-2
۳تحلیل المان محدود میله تحت بارگذاری محوری به روش المان محدود موجک-پایهعلی قربانپور,محمدعلی پراکنده,فرزاد پورفخاران,محمد عارفی25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران2017-5-2
۴ارتعاشات آزاد و تغییر شکل محوری نانو میله تحت بارگذاری طولی با استفاده از روش المان محدود موجک-پایهمحمد عارفی,فرزاد پورفخاران,محمدعلی پراکنده,علی قربانپور25 امین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران2017-5-2
۵شبیه سازی اجزاء محدود رینگ های چند لایه کوپلینگ به منظور تعیین ضرایب فنریت خمشی و پیچشی با استفاده از دو روش مختلفمحمدرضا فاتحی,حسن بابااکبرزارعی,علی قربانپوردومین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته2016-9-21
۶Magneto-mechanical vibration of sandwich plate with magneto-rheological core and CNT-reinforced composite facesheets.علی قربانپور,حسن بابااکبرزارعیدومین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته2016-9-21
۷شبیه سازی اجزاء محدود رینگهای چند لایه کوپلینگ به منظور تعیین ضرایب فنریت خمشی و پیچشی با استفاده از دو روش مختلفمحمدرضا فاتحی,حسن بابااکبرزارعی,علی قربانپوردومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته2016-9-21
۸Magneto-mechanical vibration of sandwich plate with magneto rheological core and CNT-reinforced composite facesheets.علی قربانپور,حسن بابااکبرزارعیدومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته2016-9-21
۹طراحی کنترلر LQR جهت کنترل سرعت و ارتعاش فلاتر در پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیموشنکوعلی قربانپور,سید عدنان موسوی زادهکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی2016-3-10
۱۰طراحی کنترلر LQR جهت کنترل سرعت و ارتعاش فلاتر در پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیموشنکوعلی قربانپور,عدنان موسوی زادهکنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی2016-3-10
۱۱تحلیل ارتعاشات غیرموضعی نانولوله‌های ویسکوالاستیک کوپله نیتریدبور حاوی جریان سیال با استفاده از مدل تیر تیموشنکوسعید امیر,علی قربانپوردومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو2015-5-20
۱۲Vibration of magnetostrictive nano-plate subjected to in plane forces and embedded in viscoelastic mediumحامد خانی آرانی,علی قربانپور,زهرا خدامی مرقیدومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو- دانشگاه خوارزمی 13942015-5-20
۱۳Buckling analysis of DWCNTs under 2-D magnetic fields based on surface sinsuidal strain gradient theoryعلی قربانپور,محمد مسیبی,مجید جمالی,رضا کلاه چیThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20152015-5-12
۱۴Kinesin walking effect on the size dependent vibration of bioliquid-filled microtubulesعلی قربانپور,محمد عبدالهیانThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20152015-5-12
۱۵Nonlinear vibration and instability of embedded DWCNC conveying nanoflow based on nonlocal Timoshenko beam theoryحسن رحیمی پور,علی قربانپور,رضا کلاه چیThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20152015-5-12
۱۶Nonlinear Vibration of embedded nanobeam based onnonlocal third order shear deformation theoryعلی قربانپور,زهرا خدامی مرقی,حامد خانی آرانی,الهام حق پرستThe 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20152015-5-12
۱۷تحلیلی ارتعاشی بر اگزوز هواپیمای بدون سرنشین رادارگریز و مافوق صوت به روش اجزاء محدودعلی قربانپور,محمد صادق قائدیچهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران تهران،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوری ماهواره،2015-3-3
۱۸Vibration and instability analysis of visco-DWCNTs conveying fluid based on surface sinsuidal couple stress theoryعلی قربانپور,مجید جمالی,محمد مسیبی,رضا کلاه چیScience and Research Pioneers Institute (www.srpioneers.org) 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014),2014-7-10
۱۹The Free Vibration Analysis of Nonlocal SLGS Based on Various Plate Theories under Magnetic Fieldمهدی محمدی مهر,علی قربانپور,برهان روستاناویInternational Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME'2014)2014-6-8
۲۰Nonlinear nonlocal free vibration and instability of an embedded viscous fluid conveying DWCNCعلی قربانپور,حسین غربی افشار,محمد عبدالهیان,رضا کلاه چیThe 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME20142014-4-22
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.