زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

زمینه های آموزشی

ارتعاشات، کمانش، پایداری، نانومکانیک، نانوکامپوزیتها، سازه های ساندویچی، مواد رئولوژیکال، پیزوالکتریک ها

 

طرح های پژوهشی

 1. مهدی محمدی مهر، علی قربانپور، برهان روستا ناوی. تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات نانو ورق کامپوزیت پیزوالکتریک تقویت شده با نانو لوله های کربنی. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 24/3/1394
 2. علی قربانپور، سعید امیر، زهرا خدامی، ... . تحلیل ارتعاشات ورق های مگنتوستریکتیو واقع بر بستر ویسکوالاستیک. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 24/3/1394
 3. علی قربانپور. ساخت دستگاه انتقال گرانول به روش Penumatic Conveying در صنعت. کارفرما وزارت علوم تحقیقات و فناوری. خاتمه 30/6/1394
 4. مهدی محمدی مهر، علی قربانپور، برهان روستا ناوی. تحلیل پایداری دینامیکی خطی و غیر خطی نانو ورق کامپوزیت پیزوالکتریک پلیمری ویسکوالاستیک تقویت شده با نانو لوله های کربنی تک جداره مدرج تابعی. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 19/7/1395
 5. علی قربانپور، مهدی محمدی مهر. تحلیل تنش، خستگی و آنالیز ارتعاشی شافت چند تکه انتقال قدرت دمی بالگرد با طراحی دمپرهای مناسب. کارفرما شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)، 10/3/1396
 6. مهدی محمدی مهر، علی قربانپور. آنالیز حرارتی چرخدنده های مخروطی مارپیچ وتاثیر نوع روانکار بر عمر خستگی گیربکس. کارفرما شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا)، 10/3/1396
 7. علی قربانپور، الهام حق پرست، حسن بابااکبرزارعی. تحلیل ارتعاشات ورق های نانوکامپوزیتی متحرک شناور درسیال. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 17/7/1396
 8. علی قربانپور، الهام حق پرست، حسن بابااکبرزارعی، ... . ارتعاشات الکترومگنتومکانیکی ورق ساندویچی ویسکوالاستیک با هسته مگنتورئولوژیکال و رویه های نانوکامپوزیتی واقع بر بستر ویسکوپاسترناک ارتوتروپیک. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 20/8/1396
 9. علیرضا فرجی ارمکی، علی قربانپور. طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاه ناوبری پیاده سازی سامانه AHRS وINS روی برد ARM. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 30/5/1397
 10. محسن ایرانی رهقی، علی قربانپور، علیرضا فرجی ارمکی. طراحی و ساخت آزمایشگاه رباتیک. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 20/6/1397
 11. علی قربانپور، حسن بابااکبرزارعی محمد عارفی، ... . تحلیل ارتعاشات میکرو ورق ساندویچی نانو کامپوزیتی پیزوالکتریک. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 20/3/1398
 12. علی قربانپور، حسن بابااکبرزارعی پویا پورموسی، ... . تحلیل غیر محلی خمش و ارتعاشات نانوورق ساندویچی متخلخل مدرج تابعی واقع بر بستر سیلیکا آیروژل. کارفرما دانشگاه کاشان. خاتمه 25/1/1399