حسن احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶فلسفهمفید
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فلسفه غرباصفهان
دکتری۱۳۹۲فلسفه تطبیقیعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان، گروه ادیان و فلسفهرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مدیریت کتابخانه مرکزی، تامین منابع علمی و انتشارات دانشگاه کاشان (از اسفند ۱۴۰۰)

عضو شورای پژوهشی دانشگاه کاشان

دبیر شورای انتشارات دانشگاه کاشان

دبیر کارگروه رتبه بندی و علم سنجی دانشگاه کاشان

 

فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه ملاصدرا، منطق قدیم، منطق جدید، روان شناسی دین، علم و دین، تاریخ فلسفه غرب

فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، معرفت شناسی، نفس و بدن، منطق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فلسفه دین ایران

عضو انجمن فلسفه تطبیقی ایران

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
معرفت‌شناسی ۹-۸
تاریخ فلسفه غرب 2
-
منطق سینوی
-
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
تاریخ فلسفه اسلامی 2
فلسفه علم روان‌شناسی ۱۵-۱۴
-
فلسفه غرب 1
--
۱۶-۱۸---
منطق جدید
--
۱۸-۲۰------