حسن احمدی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶فلسفهمفید
کارشناسی ارشد۱۳۸۸فلسفه غرباصفهان
دکتری۱۳۹۲فلسفه تطبیقیعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

فلسفه دین، معرفت شناسی، فلسفه ملاصدرا، منطق قدیم، منطق جدید، روان شناسی دین، علم و دین، تاریخ فلسفه غرب

فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، معرفت شناسی، نفس و بدن، منطق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن فلسفه دین ایران

عضو انجمن فلسفه تطبیقی ایران

ساعات حضور

 برنامه‌ی نیم‌سال دوم ۹۹-۹۸ دکتر حسن احمدی‌زاده (گروه ادیان و فلسفه)

                       ساعت                     ایام هفته

۱۰-۸

۱۲ – ۱۰

۱۴-۱۲

۱۶ - ۱۴

۱۸ – ۱۶

۲۰ - ۱۸

شنبه

مطالعه

تعلیم و تربیت اسلامی

 

راهنمایی پایان نامه‌های دانشجویان

مطالعه

مطالعه

یکشنبه

حضور

منطقِ حقوق

 

راهنمایی پایان نامه‌های دانشجویان

حضور

مطالعه

 

دوشنبه

حضور

تاریخ فلسفه غرب۱

 

روانشناسی دین

 

جلسات هم اندیشی اساتید

 

حضور

سه شنبه

راهنمایی پایان نامه‌های دانشجویان

فلسفه‌ی دین

ش

فلسفه غرب۲

داوری کتب و مقالات

مطالعه