عقلانیت سنت‌های مک اینتایر و معیارهای استعلایی سنت برای توجیه

نویسندگانحسن احمدی زاده
نشریهترجمان
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - مروری
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله