میراث علمی و فلسفی ابن‌سینا

نویسندگانحسن احمدی زاده
نشریهفصلنامه نقد کتاب
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله