کارکرد معرفت‌شناختی عقل فعال در فلسفه‌ی توماس آکوئینی و حکمت متعالیه

نویسندگانمحمدرضا اسدی-حسن احمدی زاده
نشریهذهن
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله