مقایسه‌ی دیدگاه ابن سینا و ارسطو در خصوص ماهیت نفس و نتایج این دیدگاهها در خصوص زندگی پس از مرگ

نویسندگانحسن احمدی زاده
نشریهاندیشه نوین دینی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله