بررسی کاربرد الیاف پلی اکریلونیتریل در حذف آلاینده های زیست محیطی

نویسندگانکامران رحیمی,روح اله میرزایی محمد آبادی,احمد اکبری,نوراله میرغفاری
همایشسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۷-۱۳
محل برگزاری همایشهمدان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه با توجه به تولید و مصرف انواع ترکیبات آلاینده بکارگیری بهترین روش جهت جداسازی این نوع ترکیبات امری ضروری است. الیاف پلی اکریلونیتریل از جمله مواد هستند که در کنار مصرف صنعتی گسترده به عنوان جاذب آلاینده های زیست محیطی درپژوهش های مربوط به حذف آلاینده های آلی، معدنی و فیلتراسیون ترکیبات گازی و سایر آلاینده هوا به صورت نانو و میکروالیاف و یا به صورت نانو و میکروفیلترها مورد استفاده قرار می گیرند. روش ساخت جاذب های پلیمری اکریلونیتریل روش ساده الکترواسپینیگ است. با توجه به قابلیت گسترده این نوع پلیمرها برای اصلاح و ترکیب با سایر مواد در ضمن در ضمن فرآیند الکتروریسی و بعد از آن، استفاده و ساخت انواع ترکیبات پلیمری مشتق شده از این مواد گسترش پیدا کرده است. در این مقاله ضمن معرفی این نوع الیاف، به بررسی انواع جاذب های مشتق شده از آن جهت حذف آلاینده های زیست محیطی خواهیم پرداخت.