ساخت غشاهای کروی جدید با ترکیب تکنیک های پاشش الکتریکی و جدایی فازی

نویسندگانآرش یونس نیالهی,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مطالعه، غشاهای کروی جدیدی با استفاده از تکنیک پاشش الکتریکی که با فرآیند جدایی فازی ترکیب شده، تهیه شدند. برای این کار الیاف اکریلیک به عنوان ماده اولیه بسیاری از کارخانجات نساجی، مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای کروی پلیمری با استفاده از دستگاه ساخته شده در آزمایشکاه با سرنگ استیل زنگ نزن با قطر 2 میلی متر و پاشش آن بر روی حمام انعقاد آب تهیه گردید.