ارزیابی و مقایسه رنگ پذیری الیاف پشمی با رنگزای قرمز دانه به روش معمول و امواج فراصوت

نویسندگاناخترالسادات موسوی,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

امروزه تحقیقات زیادی بر روی استفاده از روش های جدید در رنگرزی منسوجات انجام شده که در همه آنها تلاش می شود با یک روش مناسب در کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی مصرفی محصولی مقرون به صرفه با یکنواختی قابل قبول تولید گردد...