مطالعه و بررسی مشخصه های رنگی نخ پشمی حاوی نانو ذرات روی سنتز شده به صورت درجا به عنوان دندانه در رنگرزی با اسپرک

نویسندگانمحبوبه نیری,احمد اکبری,آرش یونس نیالهی
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کشور ایران به عنوان مهد صنعت فرش، به ویژه فرش دستباف در جهان مطرح می باشد واین صنعت یکی از بخش‌های مهم صنعت نساجی به حساب می‌آید .با توجه به کیفیت فرش دستباف ایران و اهمیت اقتصادی این صنعت، یک نیازروبه رشدبرای تحقیق وپژوهش درزمینه کاربرد ذرات نانو بر روی الیاف طبیعی وبهبود خواص فیزیکی ورنگرزی آن وجوددارد. در این پروژه ابتدا ذرات نانو اکسید روی به روش رسوب گذاری مستقیم وبه صورت در جا برروی کالای پشمی سنتز شده وسپس با گیاه اسپرک رنگرزی شد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای-آزمایشگاهی انجام شده، و نتایج به صورت توصیفی تحلیل شده‌اند. به علاوه تغییر شرایط سنتز (مواد اولیه سنتز، زمان سنتز) وشرایط رنگرزی(دما، زمان، غلظت رنگزا و....) بررسی شد.سپس مشخصه‌های رنگی نمونه‌ها توسط سیستم (L*a*b*)CIE محاسبه شد و همچنین خواص ثباتی برخی نمونه‌ها بدست آمد. نتایج نشان می‌دهد وجود ذرات نانو اکسید روی برروی کالای پشمی باعث جذب رنگزا بیشتر، کاهش دمای حمام رنگرزی، کاهش زمان مدت زمان حضور در جوش وافزایش ثبات شستشویی شده است.