بررسی تاثیر دندانه بر رنگرزی الیاف پشمی با میوه گیاه جارو

نویسندگانشیوا توکلی افجدی,احمد اکبری
همایشدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۴-۲۶
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت الیاف پشمی در تولید فرش دستباف،