تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون با استفاده از نانولوله های کربنی سولفونه شده به منظور جداسازی پنی سیلین از پساب دارویی

نویسندگانمرضیه محمدی دولت آبادی,احمد اکبری,فریده کرم پور
همایشدومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷-۹-۷
محل برگزاری همایشبروکسل
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

رهاسازی پساب های حاوی آنتی بیوتیک در محیط زیست، زیان های جبران ناپذیری را به محیط زیست اعم از آب و خاک وارد می کند. در این پژوهش جداسازی پنی سیلین از پساب دارویی با فناوری غشایی بررسی شده است. فعالیت های آزمایشگاهی شامل: سنتز نانولوله های کربنی سولفونه شده از نانولوله های کربنی خام برای بهبود عملکرد فرآیند غشایی، تهیه غشاهای اولترافیلتراسیون به روش جدایی فازی و در گام بعدی اصلاح سطح غشا برای دست یابی به غشاهای نانوفیلتراسیون صورت گرفت تا علاوه بر آبدوست کردن سطح غشاء و کاهش اندازه روزنه های غشاء با اعطای بار سطحی منفی به سطح غشا، عملکرد غشا را در جداسازی پنی سیلین بهبود بخشد. نانولوله های کربنی خام و عامل دار با اوزان مختلف در طی چندین مرحله ساخت غشاء مورد استفاده قرار گرفت و نانو لوله کربنی سولفونه شده با 0 درصد وزنی به عنوان بهترین درصد وزنی برای ساخت غشاهایی که بالاترین شار را در کنار / مقدار 52 بیشترین میزان پس زنی یون ها را داشته باشند، انتخاب شدند.