عباس کتابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۸۰مهندسی برق- قدرتدانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه پلی تکنیک گرونوبل فرانسه (INPG)

سوابق اجرایی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

1

نماینده وزیر علوم در موسسه آموزش عالی مهد علم 

1394-1391

2

نماینده وزیر  علوم در موسسه آموزش عالی سینا

1393-1391

3

عضو کارگروه فنی ومهندسی- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور-معاونت علمی ریاست جمهور

1393-1390

4

عضو اتاق فکر وزارت علوم

1392-1390

5

رییس دانشگاه کاشان

1390تیر-1392 اسفند

6

عضو اصلی هیات مدیره ستاد توسعه دانشگاه کاشان

1389-1392

7

معاون طرح وتوسعه، دانشگاه کاشان

1390-1388

8

رییس دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

1388-1386

9

معاون اداری و مالی، دانشگاه کاشان

1385-1383

10

معاون پژوهشی، دانشگاه کاشان

1383-1382

11

مدیر مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دانشگاه کاشان

1382

12

مدیر گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان

1382-1380

13

قائم مقام مدیر عامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

1381

 
 

ردیف

عنوان

تاریخ

1

دانش آموخته ممتاز دوره دکترای دانشگاه صنعتی شریف

1380

2

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1381

3

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1388

4

استاد نمونه آموزشی-دانشگاه کاشان

1388

5

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1390

6

پژوهشگر برتر استان اصفهان

1390

7

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان

1391

8

پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان

1392

9

پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان

1393

 

 

1376-1375

مربی- دانشگاه کاشان

دروس تدریس شده:

 • مدار الکتریکی 1و2
 • اندازه گیری الکتریکی
 • الکترونیک 1
 • الکترونیک صنعتی
 • ماشین الکتریکی 1و2و3
 • مبانی مهندسی برق
 • رله و حفاظت   
 • آز رله وحفاظت
 • تئوری جامع ماشینهای ‏الکتریکی ‏(ارشد)
 • الکترونیک قدرت 1 ‏(ارشد)
 • بررسی حالات گذرا در ‏‏سیستمهای قدرت(ارشد)
 • کنترل توان راکتیو (ارشد)
 • ریز شبکه های هوشمند (دکترا)

1382-1376

مدرس –دانشگاه صنعتی شریف

1389-1380

استادیار-  دانشگاه کاشان

تاکنون-1389

دانشیار-دانشگاه کاشان

 

ردیف

عنوان

تاریخ

1

عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

1385- 1386

2

انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)

2008-2015

3

کمیته تدوین استاندارد ترانسفورماتورهای انتقال و توزیع

1382-1381

4

عضو شورای مرکز رشد، دانشگاه کاشان

1390-1383

5

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی "مهندسی و مدیریت انرژی"

تاکنون-1388

 

سوابق آموزشی

 

1376-1375

مربی- دانشگاه کاشان

دروس تدریس شده:

 • مدار الکتریکی 1و2
 • اندازه گیری الکتریکی
 • الکترونیک 1
 • الکترونیک صنعتی
 • ماشین الکتریکی 1و2و3
 • مبانی مهندسی برق
 • رله و حفاظت   
 • آز رله وحفاظت
 • تئوری جامع ماشینهای ‏الکتریکی ‏(ارشد)
 • الکترونیک قدرت 1 ‏(ارشد)
 • بررسی حالات گذرا در ‏‏سیستمهای قدرت(ارشد)
 • کنترل توان راکتیو (ارشد)
 • ریز شبکه های هوشمند (دکترا)

1382-1376

مدرس –دانشگاه صنعتی شریف

1389-1380

استادیار-  دانشگاه کاشان

تاکنون-1389

دانشیار-دانشگاه کاشان

 

سوابق پژوهشی

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی "مهندسی و مدیریت انرژی"

ساعات حضور