مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم¬های توزیع دارای ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتاییک با استفاده از تپ¬چنجر ترانسفورماتورها و باتری¬های ذخیره¬ساز انرژیعباس کتابی,محسن محمدپور25 امین کنفرانس مهندسی برق ایران2017-5-2
۲A New Resonant CDVM Topology for Pulsed Power Applicationمحمد کبریائی,عباس کتابی,ابو الفضل حلوائی نیاسربیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران2016-5-10
۳ردیابی نقطه حداکثر توان سیستم های فوتوولتاییک مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهدهمحمد قاسملو,علیرضا رییسی,عباس کتابی,مریم السادات اخوان حجازیبیست و یکمین کنفرانس توزیع برق2016-4-26
۴A New Pulsed Power Generator Topology for Corona Dischargeمحمد کبریائی,ابو الفضل حلوائی نیاسر,عباس کتابی7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2016)2016-2-16
۵ارائه یک مبدل dc-dc با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ کم روی کلید قدرتیاسر نباتی,عباس کتابی,محسن رحیمی کلیشادیسی و یکمین کنفرانس بین المللی برق2016-10-24
۶مولد پالس قدرت سه فاز با استفاده از مدار افزاینده خازنی-دیودیمحمد کبریائی,عباس کتابی,ابو الفضل حلوائی نیاسرسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پزوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک2016-1-6
۷Water and Gas Treatment by Using Pulsed Corona Discharge Techniqueمحمد کبریائی,عباس کتابی,ابو الفضل حلوائی نیاسر2015 IEEE International Conference on Plasma Sciences (ICOPS)2015-5-25
۸Photovoltaic single-stage grid tied inverter with One-Cycle Controlعباس کتابی,S. E. Tabatabaei M.Power Electronics, Drives Systems & Technologies Conference (PEDSTC)2015-2-4
۹افزایش راندمان ساختار ترکیبی فیلتر اکتیو موازی – نیروگاه فتوولتائیک با CPTمیثم گیلوانژاد,عباس کتابیسی امین کنفرانس بین المللی برق –ایران2015-11-15
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.