مولد پالس قدرت سه فاز با استفاده از مدار افزاینده خازنی-دیودی

نویسندگانمحمد کبریائی,عباس کتابی,ابو الفضل حلوائی نیاسر
همایشسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پزوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۱-۶
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

مولدهای پالس قدرت امروزه کاربرد وسیعی در صنایع و رشته های مختلف پیدا کرده اند. با توجه به این گستره کاربرد، استفاده از ساختارهایی که علاوه بر پاسخ گویی به نیاز کاربرد، کوچک بوده، انعطاف پذیری بالایی داشته باشد، ساده بوده و مقرون به صرفه باشد اجتناب ناپذیر است. در میان تمامی مبدل هایی که می تواند برای تولید پالس های ولتاژ بالا مورد استفاده قرار گیرد، مبدلهای افزاینده دیودی خازنی برای برآورده کردن نیازهای فوق، کاندیدای مناسبی هستند. در این مقاله از ترکیب این مبدل ها با مبدل مارکس، توپولوژی جدیدی از مولد پالس قدرت پیشنهاد شده که از شبکه سه فاز در دسترس تغذیه می شود و ضریب افزایش ولتاژ بالایی دارد. عملکرد توپولوژی به کمک شبیه سازی در محیط MATLAB/SIMULINK نیز در این مقاله بررسی شده و بسط توپولوژی برای مبدل های n فازه ارائه گردیده است.