ارائه یک مبدل dc-dc با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ کم روی کلید قدرت

نویسندگانیاسر نباتی,عباس کتابی,محسن رحیمی کلیشادی
همایشسی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶-۱۰-۲۴
محل برگزاری همایشتهران
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

چکیده — در این مقاله، یک مبدل واحد سلفی-دیودی با بهره ولتاژ زیاد و تنش ولتاژ کم در دو سر کلیدهای الکترونیک قدرت برای کاربردهای ولتاژ بالا پیشنهاد میشود. انرژی را در بازه زمانی روشن بودن کلید (D  L) واحد سلفی-دیودی از منبع ورودی دریافت کرده و در بازه زمانی خاموش بودن کلید با تحویل آن به سلولهای ضرب کننده ولتاژ سبب افزایش بهره ولتاژ میشود. در نتیجه مبدل خواهد توانست در چرخههای کاری کم، بهره ولتاژ بالا تولید نماید. ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای مرسوم دارای بهره ولتاژ بالاتر و تنش ولتاژ کمتر در دو سر کلید الکترونیک قدرت است و با توجه به این که تنها دارای یک کلید الکترونیک قدرت میباشد دارای سیستم کنترلی سادهای نیز میباشد. در این مقاله، عملکرد 2(DCM) 1، ناپیوسته (CCM) مبدل پیشنهادی در سه مد هدایت پیوسته 1 Continous Conduction Mode (CCM) 2 Discontinous Conduction Mode (DCM) 3 مورد بررسی قرار گرفته و روش طراحی مقادیر نامی (BCM) و مرزی ولتاژ و جریان المانهای مورد استفاده در مبدل ارائه میشود. صحت عملکرد و تحلیلهای صورت گرفته در مبدل پیشنهادی با استفاده از مورد تایید مجدد قرار PSCAD/EMTDC نتایج شبیهسازی در محیط گرفته است.