پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان‌نامه

نام دانشجو

تاریخ خاتمه

 
 

1

پخش بار بهینه ( OPF) برای سیستم های قدرت با تولید غیر متمرکز و خصوصی با استفاده از الگوریتم کلنی مورچه ها

احمد علی بابائی

تیر ماه 1386

 

2

مدلسازی و شبیه سازی سیستم قدرت  در حالت دایمی سینوسی بر پایه توابع موجک

محمد خوش خلق دشتکی

تیر ماه 1386

 

3

شناسایی منابع هارمونیکی و جایابی بهینه اندازه گیرها در سیستم های قدرت

سید احمد حسینی

مهر 1386

 

4

مطالعه و بررسی استفاده از ادوات جدید نانوالکترونیک در مبدلهای نانوالکترونیک قدرت

نگین معزی

اردیبهشت ماه 1387

 

5

استفاده از شبکه عصبی برای ارزیابی اضافه ولتاژ گذرا و رزونانسی در حین بازگردانی سیستمهای قدرت

ایمان صادق خانی

آذر ماه 1388

 

6

مدلسازی و شبیه سازی نانو موتورهای خازنی با روش FEM

محمد جواد نوردی

آذر ماه 1388

 

7

شناسایی پارامترهای مشخصه هیسترزیس ترانسفورماتورها با استفاده از تکنیکهای محاسبات نرم

مجتبی ناصح

مرداد ماه 1389

 

8

تعیین توالی راه اندازی بهینه نیروگاهها در حین بازگردانی شبکه های برق با استفاده از الگوریتم PSO

 

مسیح شاهانی

بهمن ماه 1388

 

9

ارائه روشی  جدید برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی درترانسفورماتوهای قدرت

هادی شفیعی

بهمن ماه 1388

 

10

بازگردانی سیستم های قدرت خصوصی شده و با وجود منابع تولید پراکنده

محسن کلانتری زاده

بهمن ماه 1388

 

11

شبیه سازی دینامیک بلند مدت سیستمهای قدرت در حین بازوصل

مجید محمودوند

اسفند 1387

 

12

جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری با لحاظ عدم دقت آنهاو عدم قطعیت پارامترهای شبکه جهت تخمین حالت هارمونیکی سیستمهای قدرت با روش SOA

محمدرضا شیبانی

 

بهمن ماه 1389

 

13

جایابی واحد اندازه گیر فیزوری برای تخمین حالت ماندگار سیستم قدرت با روش DE

سید مصطفی نصرت آبادی

بهمن ماه 1389

 

14

کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور

دوسوتغذیه با استفاده از روش کنترل تک سیکلی

علی یزدخواستی

اسفند ماه 1389

 

15

استحصال حداکثر توان از ژنراتور PMSG نیروگاه بادی با استفاده از منطق فازی

مسعود مرادی

تیر 1389

 

16

 بررسی،شبیه سازی و ساخت اینورتر سه فاز سه سطحی به روش کاهش هارمونیکهای انتخابی SHM-PWM

محمد علی سریار

دی 1389

 

17

تعیین موقعیت منبع افت موقت ولتاژ در سیستمهای قدرت 

زینب مساح

شهریور 90

 

18

انتخاب نوع و مکان فیلتر های پسیو در یک شبکه توزیع هارمونیکی

احمد معتمدی

مهر 90

 

19

برنامهریزی توان راکتیو در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی

سید جلیل رضازاده

مهر 90

 

20

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های قدرت صنعتی با استفاده از روش بهینه سازیDE

سمانه کیوانی پور

مهر 90

 

21

تعیین ظرفیت  بهینه سیستم های تولید همزمان و بهره برداری بهینه  از آنها بوسیله الگوریتم های هوشمند

مهشید کریم

بهمن 90

 

22

تقسیم بار در اینورترهای موازی میکروگرید با حضور بارهای غیر خطی

صابر فلاحتی

بهمن 90

 

23

استفاده از مبدل منبع ولتاژ  PWM  سری جهت حذف جریان هجومی ترانسفورماتورهای قدرت

حدیدی

شهریور 90

 

24

کاربرد تکنیک OCC برای کنترل و دریافت توان بیشینه از
 مبدل سلول خورشیدی متصل به شبکه

طباطبایی

شهریور91

 

25

طراحی فیلتر پسیو چند منظوره جهت بهبود کیفیت توان بارهای غیر خطی و نامتعادل

رضوانی

شهریور91

 

26

تقسیم بار در اینورترهای موازی میکروگرید با حضور بارهای نامتعادل

زراعتی

شهریور91

 

27

جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی پارتو(Pareto-DE)

مجید رضوانی

مرداد90

 

28

طراحی سیستم کنترل توان برای ادوات ذخیره کننده انرژی در یک ریز شبکه دارای منابع تولیدپراکنده

سعید غفاری مقدم

اسفند 91

 

29

طراحی مفهومی، مدلسازی و شبیه سازی سیستم ابررسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسی

سید مسعود مطیعی راد

اسفند 91