بابک عالمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹معماریشهید بهشتی تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۶معماریشهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی گروه تکنولوژی معماریرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان از ۱۳۹۷ تا کنون

عضو کارگروه معماری تأیید صلاحیت علمی دانشگاه کاشان

مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران از ۱۳۹۰ تا کنون

مدیر گروه معماری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیر گروه تکنولوژی معماری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۳

دبیر علمی و مسئول برگزاری اولین همایش بزرگداشت روز جهانی معمار – دانشگاه کاشان

عضو ستاد اجرایی اولین کنفرانس ملی معماری ایرانی – دانشگاه کاشان

دبیر کمیته منتخب دانشکده معماری و هنر
دبیر کمیسیون تخصصی دانشکده معماری و هنر
 

استاد نمونه آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰

استاد برگزیده پژوهشی دانشکده معماری و هنر- ۱۳۹۹

استاد برگزیده فناوری دانشگاه- ۱۳۹۹

استاد برگزیده پژوهشی دانشکده معماری و هنر-۱۴۰۰

استاد برگزیده فناوری دانشگاه- ۱۴۰۰

درس های تدریس شده

۱

دروس کارشناسی:

   طراحی معماری ۱                          طراحی فنی                        روستا ۱و ۲

   طراحی معماری ۲                          ساختمان یک                      کارگاه مصالح و ساخت

   طراحی معماری ۳                          ساختمان دو

   طراحی معماری ۵                      

 

۲

دروس کارشناسی ارشد:

پروژه تکنولوژی معماری یک- پروژه تکنولوژی معماری سه- تکنولوژی طبیعت پایداری- تنظیم شرایط زمین- مبانی معماری بایونیک

 

طراحی معماری

فناوری ساخت

معماری پایدار

معماری بایونیک

انرژی

سوابق پژوهشی

برنده بخش بین الملل جشنواره بین المللی ده فجر-۱۳۸۹

کارگاه معماری بایونیک با همکاری دانشگاه پلی تکنیک وین- ۱۳۹۳

 اولین کنفرانس ملی معماری ایرانی، حلقه گمشده معماری ایران – دانشگاه کاشان ۱۳۸۷

اولین همایش بزرگداشت روز جهانی معمار – دانشگاه کاشان- ۱۳۸۸

اولین همایش مکان یابی دانشکده معماری در بافت تاریخی- ۱۳۸۹

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات معماری ایران از سال ۱۳۹۹ تا کنون
 مدیر داخلی مجله علمی و پژوهشی مطالعات معماری ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
ساختمان 1
-
آشنایی با فناوری‌های نوین در مطالعه و برداشت میراث معماری و میراث شهری ۹-۸
--
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
ساختمان 1 ۱۵-۱۴
پروژه تکنولوژی معماری 3
پروژه تکنولوژی معماری 3
---
۱۶-۱۸-
پروژه تکنولوژی معماری 3
تکنولوژی، طبیعت، پایداری
پروژه تکنولوژی معماری 3
---
۱۸-۲۰--
تکنولوژی، طبیعت، پایداری ۱۹-۱۸
---