تأثیر ناخالصی مس بر آشکارسازی نوری فرابنفش نانومیله‌های اکسید روی

نویسندگانعلی خیاطیان محمد الماسی کاشی روح اله عظیمی راد روح اله شاکرنژاد
نشریهIranian Journal of Physics Research
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار30/09/1398
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله