علیرضا فرجی

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و ال محمد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵برق کنترلصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۸برق قدرتفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۹برق کنترلفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت