احمدرضا رحمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷رشته مهندسی مکانیک ( گرایش حرارت و سیالات )دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰رشته مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۶مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه انتقال حرارت
---
۱۰-۱۲
انتقال حرارت 2
جریان‌های در مقیاس میکرونانو
انتقال حرارت 2
---
۱۲-۱۴-
جریان‌های در مقیاس میکرونانو
جریان‌های در مقیاس میکرونانو
جریان‌های در مقیاس میکرونانو
---
۱۴-۱۶-
آزمایشگاه انتقال حرارت
----
۱۶-۱۸-
آزمایشگاه انتقال حرارت
----
۱۸-۲۰------