احمدرضا رحمتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷رشته مهندسی مکانیک ( گرایش حرارت و سیالات )دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰رشته مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتری۱۳۸۶مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی