سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://ce.kashanu.ac.ir/babamir

ساعات حضور

بنام خدا۱>

  • دانشجویان می توانند با ارسال پیام به شماره (۰۹۹۲۴۸۱۴۲۷۴) در واتس اپ یا ایمیل (babamir@kashanu.ac.irدرخواست خود را به اینجانب (مدیر گروه) مطرح کنند.۱>
  •  
  • دانشجویان تحت سرپرستی اینجانب می­توانند با ارسال پیام به کاربری فوق، درخواست جلسه راهنمایی پایان­ نامه بدهند تا جلسه مجازی تنظیم شود.۱>
  •  
  • جلسه مجازی یا مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی با ارسال پیام به کاربری دانشجو  انجام می شود.۱>
  •  
  • برای هر دانشجوی تحت سرپرستی اینجانب (در سه مقطع) یک پیوند در منوی پایان­ نامه ­ها در سامانه lms  ایجاد و به دانشجو اطلاع داده شده است. برای برگزاری هر جلسه پایان نامه،  یک کلاس در همان روز برای دانشجو ایجاد می شود. تمام جلسات برگزارشده پایان نامه ها در کلاس دانشجو، از اول آبان رکورد شده است. جلسات مهرماه در کاربری دانشجو در اسکایپ ،رکورد شده است.۱>

-

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۲:۳۰-۱۴

-

-

شنبه

 

مراجعه حضوری

رایانش ابری-دکتری 

مراجعه حضوری

-

-

یکشنبه

 

مهندسی نرم افزار پیشرفته-ارشد

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

-

-

دوشنبه

-

مراجعه حضوری

رایانش ابری

-دکتری 

مراجعه حضوری

-

-

سه­ شنبه

-

مهندسی نرم افزار پیشرفته

مراجعه حضوری

مراجعه حضوری

-

-

چهارشنبه

-

مراجعه مجازی

مراجعه مجازی

مراجعه مجازی

-

-