سید مرتضی بابامیر

Please see the following link
http://se.kashanu.ac.ir/babamir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴مهندسی نرم افزارفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی نرم افزارتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۶مهندسی نرم افزارتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت۲۶

برنامه کاری هفتگی

بنام خدا۱>

دانشجویان می توانند با ارسال پیام به شماره (۰۹۹۲۴۸۱۴۲۷۴) در واتس اپ یا ایمیل (babamir@kashanu.ac.irدرخواست خود را به اینجانب (مدیر گروه) مطرح کنند.۱>

دانشجویان تحت سرپرستی اینجانب می­توانند با ارسال پیام به کاربری فوق، درخواست جلسه راهنمایی پایان­ نامه بدهند تا جلسه مجازی تنظیم شود.۱>

جلسه مجازی یا مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی با ارسال پیام به کاربری دانشجو  انجام می شود.۱>

برای هر دانشجوی تحت سرپرستی اینجانب (در سه مقطع) یک پیوند در منوی پایان­ نامه ­ها در سامانه lms  ایجاد و به دانشجو اطلاع داده شده است. برای برگزاری هر جلسه پایان نامه،  یک کلاس در همان روز برای دانشجو ایجاد می شود. تمام جلسات برگزارشده پایان نامه ها در کلاس دانشجو، از اول آبان رکورد شده است. جلسات در کاربری دانشجو در اسکایپ ،رکورد شده است.                                                 ۱>

برنامه ترم دوم 1402-1401

 

8-10 10-12

12:30-14

۱۴-16

۱۶-۱۸

شنبه

 

امور گروه

جلسه پایان نامه با دانشجویان (با هماهنگی قبلی)

-

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

 

امور گروه

حضور/جلسه گروه

کلاس-رایانش ابری

جلسه شورای دانشکده

بررسی تکالیف درسی

دوشنبه

-

کلاس-نرم پیشرفته-ایرانی

حضور

کلاس-رایانش ابری

امور اجرایی گروه

بررسی تکالیف درسی

سه­ شنبه

-

کلاس-نرم پیشرفته-عراقی

حضور

کلاس-نرم پیشرفته-ایرانی

کلاس-نرم پیشرفته-عراقی

انجام امور اجرایی گروه

چهارشنبه

-

امور گروه

کلاس-نرم پیشرفته-عراقی

حضور

جلسه پایان نامه با دانشجویان (با هماهنگی قبلی)

مطالعه و تحقیق