بابک گنجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی برق-قدرتدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی برق-قدرتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی برق-قدرتدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتررسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (1391-1390)

2- مدیر گروه مهندسی برق-قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان (1393-1391)

3- معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان (1397-1393)

 

مقطع کارشناسی:

ماشین های الکتریکی 1

ماشین های الکتریکی 2

ماشین های الکتریکی مخصوص

مبانی مهندسی برق 2

 

مقطع کارشناسی ارشد-دکتری:

طراحی ماشین های الکتریکی

طراحی ماشین های خاص الکتریکی

سوابق پژوهشی

عضویت در انجمن علمی IEEE