برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان توابع خاص
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 8
مکان برگزاری کلاس 225 (ساختمان مرحوم اسلامی)
عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 10
فایل پیوست اول معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول و حواشی آن.pdf
فایل پیوست دوم فصل سوم صفحات 1 الی 45.rar