اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنین

نویسندگانعباسعلی فراهتی,زهرا زمانی قورتانی
همایشدوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۲-۰۶-۱۴ - ۲۰۲۲-۰۶-۱۴
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهدبیرخانه بین المللی کنفرانسها
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امام علی )ع( نمونه والای انسانیّت است. شخصیت ایشان چه در بُعد علمی و چه در بُعد اعتقادی و ایمانی کاملا رشدیافته، چون در پرتو عنایات خداوند و حضرت رسول)ص( قرار داشتند لذا به عنوان الگویی مثال زدنی در بین شیفتگان مسیر قرب الهی، مسئولیت بزرگی را در قبال هدایت جامعه به سمت ارزش های الهی و اخلاقی و اسلامی متقبل شدند. اثرپذیری از ایشان و اندیشه های آن بزرگوار نه تنها در زمان آن حضرت قابل درک است بلکه اندیشمندان دوره های بعد هم از میراث ماندگار ایشان بهره ها بردند. بر این اساس در این مقاله تلاش خواهد شد بر اثرپذیری دانشمندان مسلمان در حوزه اخلاق از امیرالمؤمنین)ع( پرداخته شود. بنابراین به شیوه کتابخانهای و در قالب رویکرد تحلیلی به بررسی آثار مکتوب اندیشمندانی چون جاحظ بصری، ماوردی و غیره پرداخته شد و اثرپذیری آن ها از ارزش ها و اندیشه های اخلاقی امام علی)ع( اثبات شد

کلید واژه ها: امیرالمؤمنین، دانش اخلاق، جاحظ بصری، ماوردی، ابن مسکویه، خواجه نصیرالدین طوسی