مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تحلیل فقهی-حقوقی نسبت بین حق و حکممحمدباقر عامری نیا,عباسعلی فراهتیفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی1403/12/29
۲بررسی اجمالی مولفه های تمدن ساز از منظر امیرالمومنین امام علی(ع)فهیمه مغفرت,عباسعلی فراهتیپژوهش های نهج البلاغه1401/12/01
۳اثرپذیری دانشمندان اهل سنّت در حوزۀ کلام اسلامی از امام علی(ع)فهیمه مغفرت,عباسعلی فراهتیپژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه1401/06/30
۴ارزیابی نظریه زبان شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآنمحمدباقر عامری نیا-عباسعلی فراهتی2015-9-01
۵اصـول اخلاقـی و تربیتـی برخورد بـا دشمنـان در سیـره‌ی امیـرمؤمنان(ع)اکرم احمدیان احمدابادی-عباسعلی فراهتی2015-7-01
۶Military Role of Mosques during the lifetime of the Prophet (PBUH) and the first two-Rightly- Guided Caliphsمحمود عطاری زاده-عباسعلی فراهتی2015-5-01
۷پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دورانعباسعلی فراهتی-محمد اکبری نصرآبادی-شکریه حیدری2014-6-01
۸مبادی علم اخلاق در میراث علویعباسعلی فراهتی-زهرا زمانی قورتانیNuclear Instruments and Methods in Physics Research B2016-9-01
۹مجازات شرکت در قتل عمدعباسعلی فراهتی- مجید متینمطالعات فقه و حقوق اسلامی2016
۱۰criminal Responsibility of Intoxication In Iranian And western Lawعباسعلی فراهتیSilvae Genetica2015
۱۱A activities of Mosques in Amavids Periodعباسعلی فراهتیInternational Journal of Culture and History2014
۱۲نقش امیرالمؤمنین(ع) در شکوفایی دانش اخلاق اسلامی از منظر روایاتعباسعلی فراهتی-زهرا زمانی قورتانیپژوهش نامه علوی2013-9-01
۱۳The Mosque as the First Political-Ideological Base in the Islamic Societyعباسعلی فراهتیJournal of politics and law2011
۱۴بررسی فقهی مهریه در اسلام و ضمانت اجرای مهریه در قوانین ایرانعباسعلی فراهتی-اعظم السادات کیوانیانفصلنامه مطالعات حقوقی سروش میزان1401
۱۵اثرپذیری دانشمندان اهل سنت در حوزة کلام اسلامی از امام علی(ع)عباسعلی فراهتی- فهیمه مغفرتپژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه1401
۱۶جایگاه افضلیت در تعیین حاکم اسلامی از دیدگاه نهج-البلاغه استشهاد به فضائل توسط امام علی(ع) برای رسیدن به حکومت، چرا و چگونهعباسعلی فراهتی- فاطمه محمدی- محمد اخوانمجلة پژوهش های نهج البلاغه1398
۱۷مؤلفه¬های شاخص توسعة انسانی مؤثر در پیشرفت اقتصادی بر اساس آموزه¬های علویعباسعلی فراهتی-لیلا زارعی شهامت- علی حسین زادهمجله دراسات حدیثه فی نهج البلاغه1398
۱۸بازپژوهی روایت «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه» در منابع اهل سنتعباسعلی فراهتی- مهدی آذری فرد- امیرحسین پارسامجلة حدیث پژوهی1398
۱۹تبیین معنای «رجال مذهبی-سیاسی» درج شده در اصل 115 قانون اساسی با تأکید بر سیرة علویعباسعلی فراهتی- صغری لک زاییمجلة پژوهش های نهج البلاغه1398
۲۰مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغةعباسعلی فراهتی- لیلا زارعی شهامتدراسات حدیثه فی نهج البلاغه1397
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.