مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

ردیف

عنوان مقالات

مجله

سال و دوره

نوع مجله

1

قیاس از دیدگاه مذهب حنبلی

فقه و  مبانی  حقوق

1385  شماره 10

علمی و پژوهشی

2

   

نقش امیرالمؤمنین(ع) در شکوفایی دانش اخلاق اسلامی از منظر روایات

پژوهش نامه علوی

 شماره 7، بهار و تابستان 1392

علمی پژوهشی

3

ارزیابی نظریه نظر شناختی نصر حامد ابوزید درباره قرآن

مجله پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

بهار و تابستان 94

علمی  پژوهشی

4

مجازات شرکت در قتل عمد

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال هفت- شماره 12- بهار و تابستان 1394

علمی پژوهشی

5

اصول اخلاقی و تربیتی با دشمنان در سیره امیرمؤمنان علیه السلام

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان1394

علمی پژوهشی

6

مفهوم الفتنة من منظور نهج البلاغة

   

دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

دوره2، شماره1، بهار و تابستان97

علمی پژوهشی

7

تبیین معنای «رجال مذهبی-سیاسی» درج شده در اصل 115 قانون اساسی با تأکید بر سیرة علوی

مجلة پژوهش­های نهج­البلاغه

دوره18- شماره1-بهار1398

 علمی پژوهشی

8

بازپژوهی روایت «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه» در منابع اهل سنت

مجلة حدیث­پژوهی

پاییز و زمستان 1398

علمی پژوهشی

9

جایگاه افضلیت در تعیین حاکم اسلامی از دیدگاه نهج­البلاغه استشهاد به فضائل توسط امام علی(ع) برای رسیدن به حکومت، چرا و چگونه

مجلة پژوهش­های نهج­البلاغه

زمستان 1398 شماره 63

علمی پژوهشی

10

مؤلفه ­های شاخص توسعة انسانی مؤثر در پیشرفت اقتصادی بر اساس آموزه­های علوی

مجله دراسات حدیثه فی نهج­البلاغه

پاییز و زمستان 1398

علمی پژوهشی

مقالات علمی ترویجی، علمی تخصصی و...

ردیف

عنوان مقالات

مجله

سال و دوره

نوع مجله

1

قیاس: بنیادهای مفهومی و زمینه های تاریخی آن

فقه اهل بیت(ع)

دوره 16 ، شماره63-64، پاییز و زمستان 1389

علمی ترویجی

2

نگاهی کوتاه به پیش زمینه های فقهی و حقوقی ناظر به اختیار قاضی در تعیین مجازات تعزیری

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

دوره جدید، شماره 13، بهار 1395

علمی و تخصصی

3

بررسی تطبیقی دعاوی مالی در حقوق ایران و فرانسه

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

شماره2، 1392

علمی و تخصصی

4

پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران

مجله تاریخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)

دوره9، شماره32 ، بهار 1393

علمی و تخصصی

5

سهم آخوند کاشی در ترویج حکمت متعالیه

پژوهشنامه کاشان

شماره 10، 1395

نشریات داخلی (دانشگاه کاشان)

6

مسجد نخستین پایگاه عبادی سیاسی

مسجد

شماره 18، 1372

مجله دینی، اجتماعی و  فرهنگی

7

مبادی علم اخلاق در میراث علوی

مطالعات دینی

شماره1، 1394

نشریات داخلی (دانشگاه کاشان)

8

تفاوتهای مسجد با دیگر عبادتگاه ها

مسجد

شماره 69

شهریور 1382

مجله دینی، اجتماعی و  فرهنگی

9

مسجد در قرآن و سنت نبوی

مسجد

شماره  17، 1373

مجله دینی، اجتماعی و  فرهنگی

10

فعالیت های  سیاسی و اجتماعی  مساجد در عصر پیامبر (ص)

مسجد

مرداد و شهریور1377 شماره 39

مجله دینی، اجتماعی و  فرهنگی

11

تاریخ آموزش در مساجد 

رسانه دانشگاه کاشان

1383

مجله دینی، اجتماعی و  فرهنگی