تولید اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته (۳+۱) بعدی در حضور یک میدان الکتریکی وابسته به زمان

نویسندگانفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
همایشنهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
تاریخ برگزاری همایش۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشیزد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه یزد
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در این مقاله تولید زوج اسکالرهای شوینگر در فضازمان (۱+۳)-بعدی در یک میدان الکتریکی وابسته به زمان (با چگالی انرژی ثابت) بررسی شده است. چون معادله حرکت مربوطه حل دقیقی ندارد، از روش تقریب مجانبی یکنواخت برای حل آن استفاده کردیم. به شرطی که m^2/H^2-9/4<0 باشد (بوزون‌های سبک)، معادله حرکت دارای دو نقطه بازگشت حقیقی است. این نقاط بازگشت را به‌طور دقیق به‌دست آورده و جواب تقریبی معادله حرکت را برای میدان‌های الکتریکی ضعیف پیدا کرده و به کمک آن نرخ تولید ذره را در این حد به‌دست می‌آوریم.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اسکالرهای شوینگر، فضازمان دوسیته، میدان الکتریکی وابسته به زمان، تولید ذره