محاسبه نرخ تولید اسکالرهای شوئینگر در dS۴ در حضور یک میدان الکتریکی وابسته به زمان

نویسندگانفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
همایشبیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک - IPM
تاریخ برگزاری همایش۲۲ و ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در این مقاله تولید زوج‌ اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته (۱+۳)-بعدی در یک میدان الکتریکی وابسته به زمان بررسی شده است. چون معادله حرکت مربوطه حل دقیقی ندارد، از روش تقریب مجانبی یکنواخت برای حل آن استفاده کردیم. در این روش ماهیت نقاط بازگشت معادله حرکت مربوطه نقش مهمی دارند. به شرطی که b<0 باشد، معادله حرکت دارای یک نقطه بازگشت حقیقی است. این نقطه بازگشت را برای میدان الکتریکی ضعیف به‌دست آورده و پاسخ تقریبی معادله حرکت را می‌یابیم. به کمک آن نرخ تولید ذره را در این حالت به‌دست می‌آوریم.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اثر شوئینگر، تولید ذره توسط میدان الکتریکی، نظریه میدان کوانتومی، فضازمان دوسیته