محمد هنرپیشه

سوابق اجرایی

مدیر گروه ساخت و تولید-۹۳-۱۴۰۰

معاون پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک-۱۴۰۰ تا کنون

استاد نمونه آموزشی-سال ۹۴

استاد برگزیده پژوهشی-سال ۹۷

استاد نمونه آموزشی-سال ۹۷

استاد نمونه پژوهشی-سال ۹۸

استاد نمونه آموزشی-سال ۱۴۰۰

 

شکل دهی فلزات

مبانی اندازه گیری تنش پسماند

برنامه کاری هفتگی

ساعات حضور دکتر محمد هنرپیشه (سال تحصیلی 1401 نیمسال تحصیلی 2 )

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

۱۸-۲۰

شنبه

 پژوهش و مطالعه 

امور دانشکده 

 مراجعه دانشجویی

از ساعت ۱۵

 مراجعه دانشجویی 

 علم مواد

یک شنبه

راهنمایی دانشجویان

با وقت قبلی

 امور دانشکده 

 آنالیز شکل‌دادن فلزات

 مبانی اندازه‌گیری تنش پسماند

 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

دوشنبه

 آنالیز شکل‌دادن فلزات

 شورای دانشکده 

شورای پژوهشی دانشگاه 

 مبانی اندازه‌گیری تنش پسماند

 علم مواد

سه شنبه

 پژوهش و مطالعه 

امور دانشکده  

 مراجعه دانشجویی

از ساعت ۱۵

 پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

 

چهارشنبه

 پژوهش و مطالعه 

امور دانشکده  

راهنمایی دانشجویان

با وقت قبلی

راهنمایی دانشجویان

با وقت قبلی

 

تلفن : 03155913404

ایمیل: honarpishe@kashanu.ac.ir