محسن ایرانی رهقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی هوافضا، مکانیک پرواز،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

رییس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان - دانشگاه کاشان - از آذر 1394 تا کنون

عضو کمیته کارآفرینی - دانشگاه کاشان - از تیر 1394 تا کنون

مدیریت گروه مهندسی مکاترونیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان - از 1388 تا 1390

سوابق پژوهشی

  • سرپرست گروه رباتیک دانشگاه آزاد کاشان، کسب مقام­های سوم، چهارم و پنجم مسابقات ایران اپن، 1388 تا 1391

شناسایی ساختاری سیستم (STRUCTURAL SYSTEM IDENTIFICATION)، پالایشگاه اصفهان، 1395/05/13

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

نایب رییس شعبه انجمن هوافضای ایران، کاشان