زهرا جمشیدزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۹عمرانصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۸۶عمران آبدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۹۲عمران آبخواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیاستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه

مهندسی آبهای زیرزمینی

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست

مکانیک سیالات

هیدرولوژی مهندسی

کاربرد جی ای اس در مهندسی عمران

نرم افزارهای مهندسی عمران

تکنولوژی بتن

 

داوری مجلات تخصصی:

Environmental Earth Sciences

Desalination and Water Treatment

Hydrogeology Journal

Journal of Hydraulic Engineering

Journal of African Earth Sciences

مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران

مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب

مجله علمی پژوهشی هیدروژئولوژی

 

 

سوابق پژوهشی

 عضو هیات تحریریه نشریات:

۱) American Journal of Water Science and Engineering(AJWSE),  http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajwse

 

۲) Geoscience Bulletin, http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/gb

 

۳) American Journal of Environmental Science and Engineering , http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=۵۲۹

 

۴) Advances in Geosciences, http://ojs.usp-pl.com/index.php/ag/about/editorialTeam

عضو پیوسته انجمن آب و فاضلاب ایران و نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در کاشان

عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران

عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

عضو شورای حفاظت منابع آب کاشان

برنامه کاری هفتگی