زهرا جمشیدزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۹عمرانصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۸۶عمران آبدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۹۲عمران آبخواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیاستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

مهندسی آبهای زیرزمینی

اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست

مکانیک سیالات

هیدرولوژی مهندسی

کاربرد جی ای اس در مهندسی عمران

نرم افزارهای مهندسی عمران

تکنولوژی بتن

 

داوری مجلات تخصصی:

Environmental Earth Sciences

Desalination and Water Treatment

Hydrogeology Journal

Journal of Hydraulic Engineering

Journal of African Earth Sciences

مجله علمی پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران

مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب

 

 

سوابق پژوهشی

 عضو هیات تحریریه نشریات:

1) American Journal of Water Science and Engineering(AJWSE),  http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajwse

 

2) Geoscience Bulletin, http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/gb

 

3) American Journal of Environmental Science and Engineering , http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=529

 

4) Advances in Geosciences, http://ojs.usp-pl.com/index.php/ag/about/editorialTeam

عضو پیوسته انجمن آب و فاضلاب ایران

عضو پیوسته انجمن هیدرولیک ایران

عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان