فاطمه کاظمی‌نسب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۹۱فیزیولوژی ورزشیدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۶فیزیولوژی ورزشی-گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشیدانشگاه اصفهان
فوق دكتری۱۳۹۷فیزیولوژی ورزشیدانشگاه اصفهان
فوق دكتری۱۳۹۸فیزیولوژی ورزشیبنیاد ملی نخبگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی 

 

 

 

 

فیزیولوژی ورزشی سلولی و مولکولی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

اصول و روش شناسی تمرین

فیزیولوژی انسانی

فیزیولوژی ورزشی

تغذیه ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

والیبال

 

 

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه TRX در دانشگاه کاشان

برگزاری کارگاه برنامه نویسی بدنسازی (دوره مقدماتی)

برگزاری کارگاه برنامه نویسی بدنسازی و آشنایی با تمرینات ترکیبی (Integrated training) (دوره پیشرفته)

برگزاری کارگاه آشنایی با روش های جستجو مقالات علمی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر در رشته تربیت بدنی

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع EndNote

داوری مقاله در مجله International J ournal of Fertility and Sterility

داوری مقاله در مجله Frontiers in Molecular Biosciences

داوری مقاله در مجله Scientific Reports

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
فیزیولوژی ورزشی در تندرستی ۹-۸
--
۱۰-۱۲--
فیزیولوژی ورزشی بالینی ۱۱-۱۰
فیزیولوژی ورزشی بالینی ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
اصول و روش‌شناسی تمرین ۱۵-۱۴
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ۱۵-۱۴
فیزیولوژی ورزشی بالینی ۱۵-۱۴
---
۱۶-۱۸
اصول و روش‌شناسی تمرین ۱۷-۱۶
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ۱۷-۱۶
----
۱۸-۲۰------