مهران ملک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶صنایع دستیدانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹پژوهش هنردانشگاه هنر تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳پژوهش هنردانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق پژوهشی

جشنواره تخصصی هنرهای تجسمی، 1378، اثر برگزیده

سازمان میراث فرهنکی، آبان 1380، اثر برگزیده

آیکونوگرافی آثار جیرفت، اصفهان، 1393

نقش بازاریابی صنایع دستی در پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، خرداد 1387

عضو پژوهشی فرهنگستان هنر 1385-1387

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰--
آشنایی با هنر در تاریخ 1 ۹-۸
-
مطالعات تطبیقی هنر 2 ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
حکمت هنر اسلامی
-
مطالعات تطبیقی هنر 1
-
۱۲-۱۴---
رمز و نماد در هنرهای اسلامی ایران ۱۳-۱۲
مطالعات تطبیقی هنر 1 ۱۳-۱۲
-
۱۴-۱۶---
مطالعات تطبیقی هنر 2 ۱۵-۱۴
--
۱۶-۱۸---
کارکردهای تصویری در جهان اسلام
--
۱۸-۲۰-
آشنایی با هنر در تاریخ 1 ۱۹-۱۸
-
کارکردهای تصویری در جهان اسلام
تأثیرات متقابل هنر اسلامی و دیگر تمدن‌ها ۱۹-۱۸
--