مهدی ممتحن

Chairman:
 
Editor in Chief:
Kafaky.
Executive Manager
.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی معماریدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی معماریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه معماری - دانشکده معماری و هنرهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه معماری و فناوری معماری بیونیک از دیماه ۱۳۹۷ تا کنون

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۳۹۱

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۳۹۶

استاد نمونه آموزشی در سال ۱۴۰۰

دروس کارشناسی

دروس کارشناسی ارشد

مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲

سیر اندیشه های معماری

طراحی معماری ۲

حکمت هنر و فناوری در معماری

هندسه کاربردی

برنامه دهی و روشهای طراحی در معماری

هندسه مناظر و مرایا

حکمت معماری در ایران

 

طراحی معماری ارشد

دروس کارشناسی

دروس کارشناسی ارشد

مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲

سیر اندیشه های معماری

طراحی معماری ۲ و ۵

حکمت هنر اسلامی

هندسه کاربردی

برنامه دهی و روشهای طراحی معماری

هندسه مناظر و مرایا

حکمت معماری در ایران

 

طراحی معماری ارشد

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
پروژه تکنولوژی معماری 1
----
۱۰-۱۲-
پروژه تکنولوژی معماری 1
----
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
پروژه تکنولوژی معماری 1
بیان معماری 1
حکمت معماری در ایران ۱۵-۱۴
--
۱۶-۱۸--
بیان معماری 1 ۱۷-۱۶
---
۱۸-۲۰------