محسن مرادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲شیمی محضیزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶شیمی آلییزد
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی آلیکاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت۷

ساعات حضور

با سلام

اینجانب محسن مرادیان عضو هیات علمی شیمی آلی و مدیر گروه دانشجویان ۹۷ هستم

برنامه حضور و پاسخگویی اینجانب به دانشجویان محترم در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ به صورت زیر است 

اینجانب در روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه تقریبا هر هفته در دانشگاه به صورت فیزیکی حضور داشته و آماده پاسخگویی به سوالات دانشجویان در مورد مسائل آموزشی گروه، رفع اشکالات درسی و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستم. البته این برنامه حضور تا زمانی است که کلاس ها به صورت غیر حضوری برگزار می شود. همچنین از طریق شبکه اجتماعی واتساپ و با شماره ۰۹۰۳۴۶۴۲۳۸۹ نیز آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات دانشجویان می باشم. البته برای هر درس در ترم جاری گروه مجزایی در شبکه اجتماعی واتساپ تشکیل شده است که جهت رفع اشکال دانشجویان می باشد.

برنامه کلاسی اینجانب در زیر آمده است

شماره تماس اتاق دانشکده ۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۵

برنامه درسی ترم ۴۰۰۱
  ۸ ۹/۵ ۱۱ ۲ ۳/۵
شنبه

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

کاربرد طیف

ارشد

آزمایشگاه آلی

مهندسی

ادامه

آزمایشگاه آلی

یکشنبه

شیمی

عمومی

کاربرد طیف

ارشد

حضور فیزیکی

در دانشکده

حضور فیزیکی

در دانشکده

حضور فیزیکی

در دانشکده

دوشنبه

حضور فیزیکی

در دانشکده

حضور فیزیکی

در دانشکده

حضور فیزیکی

در دانشکده

حضور فیزیکی

در دانشکده

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

سه شنبه

شیمی

عمومی

رفع اشکال رفع اشکال رفع اشکال رفع اشکال
چهارشنبه

ایمنی در

آزمایشگاه

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

دانشجویان

تحصیلات

تکمیلی

رفع اشکال