اثبات احتمالی و جبری برای نامساوی ‏میانگین-واریانس

نویسندگانمهدی شمس-غلامرضا حسامیان
همایشکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۱
محل برگزاری همایشبروجرد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله