مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تعمیم مفهوم بسندگی با استفاده از گروه‌های توپولوژیکیمهدی شمسپنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران1402
۲برتری متجانس و تابع مطلوبیت هم‌وردامهدی شمسپنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران1402
۳روشی جدید برای یافتن آماره‌های ناوردای ماکسیمال با ابزار عمل گروه و استفاده از توابع هم‌وردامهدی شمسچهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها1402
۴اثبات احتمالی و جبری برای نامساوی ‏میانگین-واریانسمهدی شمس-غلامرضا حسامیانکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)1401
۵هشت اثبات برای نامساوی انحراف کرانگینغلامرضا حسامیان-مهدی شمسکنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، فیزیک، و شیمی)1401
۶کاربرد عمل گروه برای یافتن معادله براورد در یک مدل با پارامتر مزاحممهدی شمسهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها1397
۷توابع هم وردا با هسته های ماتریس مقادیرمهدی شمسهفتمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها1397
۸کاربرد عمل گروه در تعیین آماره ناوردای ماکسیمالمهدی شمسچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران1396
۹ارائه کارگاه آموزشی نظریه گروه ها در آمارمهدی شمسنهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران1395
۱۰خواص تابع گاما و نقش اساسی آن در آمار و احتمالمهدی شمس - نسرین برقی اسکوئیهفتمین همایش ملی تخصصی ریاضی1394
۱۱همبستگی از دیدگاه بیزیمهدی شمسدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک1393
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.