مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بهترین برآوردگرهای ناریب در صورت عدم وجود بسندگی و کامل بودنمهدی شمس - غلامرضا حسامیانپژوهش‌های ریاضی1402
۲روش‌های MCMC و رگرسیونی در تحلیل امواج گرانشیمهدی شمس - فهیمه مومنیپژوهش‌های علمی در فیزیک نظری و کاربردی1402
۳برآورد مینیماکس مجانبی-موضعی برای پارامترهای توزیع نرمال چند متغیرهمهدی شمس - غلامرضا حسامیاناندیشه آماری1401
۴آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعه‌ای با میانه فازیمهدی شمس - غلامرضا حسامیانتصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات1401
۵رهیافتی برای تعیین آماره‌های ناوردای بیشینمهدی شمسپژوهش¬های ریاضی1401
۶نقش استقلال آماری در یافتن براوردگرهای بهینهمهدی شمس-لیلا نصیریپژوهش‌های ریاضی1401
۷زندگی‌نامه پنج آماردان بزرگ: از پیرسن تا افرونمهدی شمس-زهرا احمدینشاء علم1401
۸تحلیل و بررسی مزایا و معایب آموزش مجازی آمار و ریاضیمهدی شمس-فائزه رضوانیانترویج علم1400
۹مساله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابیمهدی شمس - غلامرضا حسامیاناندیشه آماری1398
۱۰آماره های غیر آگاهی بخش چگونه می توانند آگاهی بخش باشند؟مهدی شمسریاضی و جامعه1398
۱۱توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگینمهدی شمسفرهنگ و اندیشه ریاضی1398
۱۲استقلال توابع هم وردا و ناوردا در خانواده نرمال تعمیم‌یافتهمهدی شمساندیشه آماری1397
۱۳مروری بر کاربردهای خانواده نمایی در استنباط آماریمهدی شمساندیشه آماری1397
۱۴فاصلۀ اطمینان بیز تجربی ناوردا برای بردار میانگین توزیع نرمال و تعمیم آن برای خانواده نماییمهدی شمسپژوهش‌های ریاضی1396
۱۵مدل‌سازی توزیع‌های تقسیم‌پذیر نامتناهی با استفاده از توابع هم‌وردا و ناوردامهدی شمساندیشه آماری1395
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.