محمد نظیفی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی راکتوردانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی راکتوردانشگاه شیراز
فوق دكتری۲۰۱۳مهندسی سیستمهای انرژیدانشگاه ملی سئول کره جنوبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی مکانیکعضو هیات علمی آموزشی(تنظیم نشده)تمام وقت۸

سوابق اجرایی

 • رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی ۱۳۹۸-۱۴۰۰
 • مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری کاشان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
 • سرپرست مرکز رشد دانشگاه کاشان ۱۳۹۸
 • معاون پژوهشی پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان ۱۳۹۲-۱۳۹۷
 • سرپرست تیم طراحی پروژه کلان ملی میکروتوربین ۲۰۰ کیلوواتی به همراه ذخیره سازی ۱۳۹۲-۱۳۹۶
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان رشته مهندسی سیستم های انرژی در سال تحصیلی ۱۳۹۶
 • دانشجو نمونه دانشگاه شیراز در مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۳۸۷
 • عضو  بنیاد ملی نخبگان و دریافت اعتبار پژوهشی در مقطع دکتری، از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • تقدیر در بخش جنبی یازدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی و هفتمین دوره پژوهش برتر دانشجوییدر مقطع دکتری، خرداد ۱۳۸۶
 • کسب رتبه اول در دومین دوره جشنواره تحقیقات ایده های برتر دانشگاه شیراز، آبان ماه سال ۱۳۸۶
 • کسب عنوان پژوهشگر جوان برگزیده در کنگره بین المللی انسان پرتو زندگی در مقطع کارشناسی ارشد، آبانماه سال ۱۳۸۵
 • تحلیل سیستمهای انرژی
 • ترموهیدرولیک نیروگاه های حرارتی
 • نیروگاه های تجدیدپذیر و ریزشبکه ها
 • تبدیل و ذخیره سازی انرژی
 • ممیزی انرژی در صنایع انرژی بر
 • عضو هیات مدیره بنیاد نخبگان سعیدی ۱۳۹۸-تاکنون
 • دبیر شاخه استانی اصفهان انجمن انرژی از سال ۱۳۹۳ تاکنون
 • مهندسی سیستم های انرژی
 • ترموهیدرولیک نیروگاه
 • ذخیره سازی انرژی حرارتی
 • انرژی های نو

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -