مجید نوریان بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی معدن (استخراج)دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی معدن (استخراج، تونل و فضاهای زیرزمینی)دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۹۴مهندسی معدن (مکانیک سنگ)دانشگاه صنعتی KTH سوئد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه مهندسی معدنرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی (از سال 1395 تا کنون)
 • عضو ثابت کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی معدن (از سال 1395 تا سال 1401)
 • عضو ثابت کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده مهندسی (از سال 1401 تا کنون)
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان، سال 1396
 • استاد نمونه آموزشی، دانشگاه کاشان، سال 1401
 • مکانیک سنگ و آزمایشگاه
 • کنترل زمین و نگهداری
 • روشهای عددی پیشرفته
 • فرآیندهای توامان در مکانیک سنگ
 • مکانیک محیط های پیوسته و ناپیوسته
 • مهندسی سازه های سنگی سطحی (دیواره شیبدار، سد، ترانشه و ...) و زیرزمینی (تونل، مغار، چاه و ...)
 • معدنکاری زیرزمینی مقدماتی و پیشرفته
 • مهندسی نشست زمین

داوری علمی برای مجلات تخصصی زیر:

 • Rock Mechanics and Mining Science Journal, Elsevier
 • Rock Mechanics and Geotechnical Engineering Journal, Elsevier
 • Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer
 • Computers and Geotechnics Journal, Elsevier
 • Arabian Journal of Geosciences, Springer
 • Mountain Science Journal, Elsevier
 • Iranian Journal of Rock Mechanics, ISRM
 • Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering (ANM)
 • مکانیک سنگ و آزمایشگاه (کارشناسی)
 • کنترل زمین و نگهداری (کارشناسی)
 • معدنکاری زیرزمینی (کارشناسی)
 • تهویه در معادن (کارشناسی)
 • طراحی و پایداری حفریات زیرزمینی (کارشناسی ارشد)
 • طراحی و آنالیز پایداری شیب (کارشناسی ارشد)
 • معدنکاری زیرزمینی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
 • مکانیک سنگ پیشرفته (دکتری)
 • فرآیندهای توامان در مکانیک سنگ (دکتری)
 • دینامیک سنگ پیشرفته (دکتری)
 • مهندسی نشست زمین (دکتری)
 • تکنیک های بهینه سازی استخراج زیرزمینی (دکتری)

سوابق پژوهشی

 • International Society for Rock Mechanics (ISRM)
 • Iranian Society of Mining Engineering (IRSME)
 • Iranian Society of Rock Mechanics (IRSRM)
 • Iranian Tunneling Association (IRTA)
 • Iranian Mining Engineering Organization (IMEO)

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
مکانیک سنگ و آزمایشگاه
تهویه در معادن
مکانیک سنگ و آزمایشگاه
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
-
۱۰-۱۲
امور اجرایی دانشکده
امور اجرایی دانشکده
شورای دانشکده مهندسی
شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
امور اجرایی دانشکده
-
۱۲-۱۴
امور اجرایی دانشکده
معدن‌کاری زیرزمینی پیشرفته
شورای گروه مهندسی معدن
معدن‌کاری زیرزمینی پیشرفته
امور اجرایی دانشکده
امور اجرایی دانشکده
امور اجرایی دانشکده
-
۱۴-۱۶
امور اجرایی دانشکده
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
مراجعه و راهنمایی دانشجویان
-
۱۶-۱۸
فرایندهای توأمان در مکانیک سنگ
فرایندهای توأمان در مکانیک سنگ
معدن‌کاری زیرزمینی پیشرفته
معدن‌کاری زیرزمینی پیشرفته
ارتباط با صنعت
-
۱۸-۲۰
مطالعه و پژوهش
مطالعه و پژوهش
مطالعه و پژوهش
مطالعه و پژوهش
ارتباط با صنعت
-