عباس سعادتمندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵ریاضی-کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۳ریاضی کاربردی- آنالیز عددی و کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

عضو کمیسیون تخصص ریاضی 

  • پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال های  ۱۳۹۵,۱۳۹۹ ، ۱۳۹۳، ۱۳۹۱، ۱۳۸۹
  • استاد نمونه آموزشی  دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۱
  • انتخاب به عنوان دانشمند بین المللی و در ردیف یک درصد برتر پژوهشگران و نخبگان علمی جهان بنا بر ارزیابیISI    در سا ل های  ۱۳۹۹، ۱۳۹۷، ۱۳۹۴
  • روشهای طیفی
  • توابع سینک
  • محاسبات کسری
  • حل عددی معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال

 

آنالیز عددی

محاسبات عددی

معادلات دیفرانسیل

سوابق پژوهشی

۱. Editorial Board Member (۲۰۱۶-present) Mathematics Interdisciplinary Research (University of Kashan, Islamic Republic of Iran)

۲. Editorial Board Member (۲۰۱۳-present) Computational Methods for Differential Equations (University of Tabriz, Islamic Republic of Iran)

 ۳. Editorial Board Member (۲۰۱۷-present) Fractional Differential Calculus (Publishing House Element d.o.o., Zagreb, Croatia)

۴.  Editorial Board Member (۲۰۲۱-present) Iranian Journal of Mathematical Chemistry (University of Kashan, Islamic Republic of Iran)

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
مراجعه دانشجویی ۱۰-۹
-
مراجعه دانشجویی ۱۰-۹
--
۱۰-۱۲-
معادلات دیفرانسیل
امور مجلات IJMC و MIR
معادلات دیفرانسیل
امور مجلات IJMC و MIR
-
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
شورای گروه
-
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
پژوهش و مطالعه
معادلات دیفرانسیل
معادلات دیفرانسیل
پژوهش و مطالعه
امور مجلات IJMC و MIR
-
۱۸-۲۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
امور مجلات IJMC و MIR
-