جواد صفایی قمی

برنامه هفتگی آقای دکتر جواد صفایی قمی ترم 14002

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه                         شیمی آلی 1    
یکشنبه                   آزمایشگاه شیمی آلی 1      
دوشنبه                            
سه شنبه                          
چهارشنبه                            
پنجشنبه                 شیمی آلی 1  
  حل تمرین شیمی آلی 1
       
جمعه                            
                      جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت دسته جمعی    
                             

برنامه کاری هفتگی

ساعات حضور فیزیکی بنده در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 هر روز صبح در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه میباشد. ساعات جلسات با دفتر هماهنگ میباشد.

ضمنا بعد از ظهرها جهت مشاوره دانشجویان در دفترم در دانشکده شیمی هستم.

 روز های جمعه هر هفته ساعت ۱۸  جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت دسته جمعی در سیستم   lms  برگزار میشود