جواد سلیمی سرتختی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارتربیت مدرس

سوابق اجرایی

 • مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۹ تا کنون
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹
 • دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها
 • سرپرست دانشجویان عراقی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
 • پردازش زبان طبیعی
 • سیستم های چند عاملی
 • یادگیری ماشین
 • طراحی الگوریتم ها
 • تحلیل و طراحی سیستم ها
 • هوش محاسباتی
 • تئوری بازی ها
 • الگوریتم های تقریبی و تصادفی

سوابق پژوهشی

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -