جواد سلیمی سرتختی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارتربیت مدرس

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان از سال 1397 تا کنون
 • دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها
 • سرپرست دانشجویان عراقی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
 • طراحی الگوریتم ها
 • تحلیل و طراحی سیستم ها
 • هوش محاسباتی
 • تئوری بازی ها
 • سیستم های چند عاملی
 • یادگیری ماشین
 • الگوریتم های تقریبی و تصادفی

سوابق پژوهشی

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

ساعات حضور

ساعت

روز

۸-۹:۳۰

۱۰-۱۱:۳۰

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

پژوهش و مطالعه

طراحی الگوریتم

تحلیل و طراحی سیستم­ها

پژوهش و مطالعه

پژوهش و مطالعه

یکشنبه

مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جلسه گروه

مبانی هوش محاسباتی

مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوشنبه

تحلیل و طراحی سیستم­ها

طراحی الگوریتم

-

پژوهش و مطالعه

مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه­شنبه

مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهش و مطالعه

-

مبانی هوش محاسباتی

پژوهش و مطالعه

چهارشنبه

پژوهش و مطالعه

مراجعه با قرار قبلی

-

پژوهش و مطالعه

 

 • تمامی مراجعات مربوط به مدیرگروهی همه روزه ساعت ۹:۴۰ تا ۱۰ و ۱۳:۳۰تا ۱۴:۰۰ پاسخ داده می شود. خارج از این زمان می توانید از طریق ایمیل (salimi@kashanu.ac.ir و یا salami.sartakhti@gmail.com ) درخواست خود را مطرح کنید و یا درخواست تعیین وقت نمایید.
 • مراجعات به غیر از مدیرگروهی باید با تعیین وقت قبلی باشد.
 • مسائل مربوط به انتخاب واحد و مشاوره‌های درسی دوره کارشناسی باید از طریق استاد راهنمای هر ورودی انجام شود (ورودی ۹۸ دکتر بابامیر، ورودی ۹۷ دکتر ابراهیم­پور، ورودی ۹۶ دکتر سلیمی، ورودی ۹۵ دکتر باقری ، ورودی ۹۴ دکتر گلی).
 • جهت هرگونه مشاوره درسی خارج از موارد مذکور حتما قبل از مراجعه از طریق ایمیل تعیین وقت نمایید.