جواد سلیمی سرتختی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارتربیت مدرس

سوابق اجرایی

 • مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۹ تا کنون
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹
 • دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای فرصتها و چالشها
 • سرپرست دانشجویان عراقی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
 • پردازش زبان طبیعی
 • سیستم های چند عاملی
 • یادگیری ماشین
 • طراحی الگوریتم ها
 • تحلیل و طراحی سیستم ها
 • هوش محاسباتی
 • تئوری بازی ها
 • الگوریتم های تقریبی و تصادفی

سوابق پژوهشی

دبیر چهارمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

برنامه کاری هفتگی

 

 

 

برنامه حضور هفتگی- جواد سلیمی سرتختی

استادیار مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ساعت

روز

8-10

10-11:30

11.30-14

14-16

16-18

18-20

شنبه

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

طراحی الگوریتم

یکشنبه

پردازش زبان طبیعی

مراجعه دانشجویان

تحصیلات تکمیلی

یادگیری ماشین

مراجعه دانشجویان

دوشنبه

یادگیری ماشین

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

مراجعه دانشجویان

پردازش زبان طبیعی

سه­شنبه

تحصیلات تکمیلی

جلسه شورا

تحصیلات تکمیلی

مراجعه دانشجویان

مراجعه دانشجویان

چهارشنبه

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

مراجعه دانشجویان

مراجعه دانشجویان

 • برای تمامی مراجعات می توانید از طریق ایمیل (salimi@kashanu.ac.ir و یا salami.sartakhti@gmail.com ) درخواست خود را مطرح کنید و یا درخواست تعیین وقت نمایید.
 • مراجعات به غیر از تحصیلات تکمیلی حتما باید با تعیین وقت قبلی باشد.
 • جهت هرگونه مشاوره درسی خارج از موارد مذکور حتما قبل از مراجعه از طریق ایمیل تعیین وقت نمایید.
 • سایر اطلاعات و برنامه­های مربوط به اینجانب در صفحه https://faculty.kashanu.ac.ir/salimi موجود است.