جواد سلیمی سرتختی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر- نرم افزارتربیت مدرس