سعید امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مکانیک ساخت و تولیدامیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مکانیک ساخت و تولیدصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۷مکانیک ساخت و تولیدتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

- مدیر گروه مکانیک ساخت و تولید.

- معاونت آموزشی دانشکده مکانیک.

- فرایندهای مربوط به فنآوری التراسونیک.

- فرآیندهای الکتروفیزیکال.

- ماشینکاری و ابزار شناسی.

- ماشینهای کنترل عددی.

- هیدرولیک و پنوماتیک.

- فرآیندهای الکتروفیزیکال.

- ماشینکاری و ابزار شناسی.

- ماشینهای کنترل عددی.

- هیدرولیک و پنوماتیک.

سوابق پژوهشی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
ابزارشناسی و ماشین‌کاری
مباحث منتخب 1 ۹-۸
ابزارشناسی و ماشین‌کاری
مباحث منتخب 1 ۹-۸
ماشین‌های کنترل عددی
ابزارشناسی و ماشین‌کاری
--
۱۰-۱۲
مکانیک برش فلزات
--
ابزارشناسی و ماشین‌کاری
--
۱۲-۱۴--
مکانیک برش فلزات
---
۱۴-۱۶
هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته
هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته
هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته
هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته
----
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------