سعید امیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه کاشان

ساعات حضور

توضیحات

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

  • Stability, vibration and Buckling of structures
  • Analysis of Plates, beams and shells
  • Analysis of Micro & Nano Structures
  • Functionally Graded Materials
  • Numerical Methods
  • Plasticity and Creep
  • Smart Materials
  • Viscoelasticity
  • Elasticity