حسین ستار

ساعات تدریس:


شنبه ساعت 14: آراء معاصران در حدیث
شنبه ساعت 18: فقه الحدیث (ارشد)

دوشنبه ساعت 18: روانشناسی و قرآن

سه شنبه ساعت 17: حکمت هنر

چهارشنبه ساعت 15:30:  آموزه های قرآن و علوم تربیتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۴علوم قرآن و حدیثدانشگاه قم

سوابق اجرایی

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان (تاکنون ۱۳۹۴)

 معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان (تاکنون ۱۳۹۶)

 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان (۱۳۹۴ ۱۳۹۴)

 قائم مقام اجرایی کنفرانس کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب (۱۳۹۷)

 دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان

 مدیر فرهنگی

 عضو هیات مدیره جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان

 عضو هیات علمی گروه معارف

 محقق و پژوهشگر مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما در طرح نخبگان و اندیشمندان

 سردبیر مجله رسانه دانشگاه

 دبیر مرحله منطقه ای سی و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان در سطح منطقه (۱۳۹۴)

 

 

کسب رتبه سوم، جشنواره پایان نامه های برتر قرآنی با عنوان « بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار شیخ صدوق (ره)». (۱۳۹۶)

 دانشجوی بسیجی نمونه مقطع کارشناسی ارشد

 استاد نمونه آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (۱۳۹۴)

 پژوهشگر نمونه

 گواهی جهت تدوین دروس گروه معارف (۴ واحد درسی) جهت تولید محتوای الکترونیکی ۸۸ ۸۷ (۱۳۸۹)

 گواهی همکاری در تهیه و تدوین بخش «بزرگان وشخصیت های کاشان» از مجموعه تحقیق مطالعه شاخص های توسعه کاشان و مقایسه ظرفیت ها و شاخص های توسعه شهرستان کاشان با برخی از استان های کشور (همکاری با دکتر محسن نیازی) (۱۳۸۸)

عناوین تدریس رشته علوم قرآن و حدیث: تاریخ حدیث، علوم قرآنی، عربی، آموزه های روانشناختی در حدیث، تفسیر قرآن، تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن و متأخر شیعه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

عناوین تدریس رشته پژوهش هنر: دروس هنر از منظر حکمت، فلسفه و کلام اسلامی، حکمت هنر اسلامی، حکمت هنر، آموزه در مقاطع ...

عناوین تدریس رشته ادبیات عرب: متون تفسیری در مقطع دکتری

عناوین تدریس رشته ادیان: تاریخ کلام و فرق اسلامی مقطع ارشد

عناوین تدریس رشته علوم تربیتی : روانشناسی و حدیث ، قرآن و روانشناسی

عناوین تدریس رشته حقوق: اعراب قرآن.

 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ویژه واحد اندیشمندان و فرهیختگان (به مدت سه ماه) (۱۳۷۹-۱۳۷۸)

 

علوم قرآن و حدیث

پژوهش هنر

ادبیات عرب

ادیان

سوابق پژوهشی

 قائم مقام اجرایی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب (۱۳۹۷)

عضو کمیته علمی جشنواره نماز (۱۳۸۸)

عضو هیات تحریریه مجله کاشان شناخت دانشگاه کاشان

داور مقالات دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران، گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه کاشان

داور مقالات دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

ساعات حضور

هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳.